Regulator wilgotności, higrostat elektroniczny SH-12


  Regulator wilgotności (higrostat elektroniczny) SH-12 służy do pomiaru i regulacji wilgotności względnej w pomieszczeniach przemysłowych, kanałach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do pomiaru wilgotności wykorzystano czujnik HIH-5030 firmy Honeywell. Czujnik ten wymaga do prawidłowej pracy wolno przepływającego powietrza z optymalną prędkością 1 m/s i pracy w warunkach bez kondensacji pary wodnej. Układ elektroniczny znajduje się w szczelnej obudowie wykonanej z poliwęglanu, która z uszczelką zapewnia IP65. Należy bezwzględnie zastosować uszczelki pokrywy i przepustu. Wyjście regulatora wilgotności stanowi przekaźnik zwierny PK o stykach max. 5 A / 250 VAC, oraz sygnał analogowy 0 do 1 V proporcjonalne do wartości mierzonej wilgotności względnej RH.

zakres wejściowy:
regulacja histerezy:
wyświetlacz:
zasilanie:
pobór mocy:
obciążalność styków przekaźnika:
temperatura pracy(otoczenia):
obudowa:
wymiary obudowy:
dokładność:
waga:
przeust na kabel:
przełączany tryb pracy:
wyjście analogowe:
długość osłony czujnika:


0÷100% bez kondensacji
5 wartości przełączane od+/-0,5 do +/-6% (SW1)
LCD,przełączany:nastawa lub pomiar(SW2)
230V AC,na zamówienie 24V AC/DC
1VA
3A/250VAC
-30÷80°C
tworzywo poliwęglan/IP65
115x65x55mm
+/-3%
150g
PG7
nawilżanie +/osuszanie -(SW3)
sygnał 0÷1V,proporcjonalny do RH
120mm,na zamówienie inna

Instrukcja Obsługi