Regulator temperatury ST-59


  Model ST-59 jest programowanym sterownikiem przebiegów zmian temperatury. Użytkownik może zaprogramować cykl zmian temperatury składający się z 40 odcinków. Każdy odcinek posiada osobno programowany czas trwania oraz temperaturę końcową.

Stabilizacja temperatury odbywa się w oparciu o jeden z regulatorów typu ST-51 i ST-53. Dodatkowo sterownik zabezpieczony jest przed powstawaniem błędów związanych z zanikami zasilania. W przypadku nieznacznego odchylenia od temperatury zadanej, proces nagrzewania odbywa się bez zmian. W przeciwnym wypadku, gdy wystąpił znaczny błąd sterowania, regulator powraca do najbliższego punktu początkowego odcinka kontynuując proces nagrzewania. W żadnym z wypadków nie jest przekraczany zaprogramowany gradient zmian temperatury obiektu. W wypadku nie nadążania obiektu za zmianami temperatury, sterownik odpowiednio wydłuża czas nagrzewania lub stygnięcia. Programowaniu podlegają te same parametry co w regulatorach ST-51 i ST-53 oraz parametry krzywych nagrzewania.
Programowanie regulatora jest proste i wykonywane za pomocą czterech przycisków. Wszystkie nastawy zachowywane są po zaniku napięcia zasilającego. Dodatkowo regulator zabezpieczony jest przed wprowadzeniem nastaw mogących spowodować jego nieprawidłowe działanie. Regulator sygnalizuje przerwę oraz zwarcie w obwodzie wejściowym oraz odłącza wtedy wyjście. Wyświetlacz składa się z czterech cyfr oraz czterech lampek sygnalizacyjnych.
ST-59 dostępny jest w wersjach przystosowanych do współpracy z termoparami, czujnikami oporowymi oraz urządzeniami o sygnale napięciowym lub prądowym. Wersja dla termopary posiada kompensację zimnych końców.
Dodatkowe wyposażenie różnych wersji regulatora:

  • programowalne wejście liniowe (zakres wyświetlania, położenie przecinka dziesiętnego) pozwalające na wyświetlanie wskazań w dowolnych jednostkach fizycznych
  • wyposażenie w programowalny zegar, pozwalający określać czas włączenia lub/i wyłączenia regulatora
  • dodatkowe funkcje (np. alarm, kilka krzywych programowych, programowanie gradientu itp.)

zakres wejściowy:
zakres wyświetlany:
wyświetlacz:
dokładność:
rozdzielczość:
zasilanie:

pobór mocy:
temperatura pracy:
wymiary:
otwór do mocowania:
waga:
odległość między urządzeniami:

w zależności od sygnału
dowolny podzakres zakresu (-999÷9999)
4 cyfry 13 mm
+/-0,3% +/-1 cyfra
0,1 %
220 V AC + 10% -15%
na życzenie 24 V DC
5÷40°C
48 x 96 x 87 mm
45 x 90 mm
400 g

15 mm
Instrukcja Obsługi