Regulator temperatury ST-51  Model ST-51 jest trzystanowym regulatorem temperatury. Posiada dwa przekaźniki wyjściowe pozwalające sterować ogrzewaniem oraz chłodzeniem obiektu.Programowaniu podlegają następujące parametry regulatora:
-temperatura pracy (wartość zadana)
-poprawka temperatury (tzw. offset)
-strefa martwa regulatora
-histereza przełączania przekaźników
-czas martwy wyjścia
-filtr cyfrowy toru pomiarowego
Programowanie regulatora jest proste i wykonywane za pomocą czterech przycisków. Wszystkie nastawy zachowywane są po zaniku napięcia zasilającego. Dodatkowo regulator zabezpieczony jest przed wprowadzeniem nastaw mogących spowodować jego nieprawidłowe działanie.

Regulator sygnalizuje przerwę oraz zwarcie w obwodzie wejściowym oraz odłącza wtedy przekaźniki. Wyświetlacz składa się z czterech cyfr oraz z czterech lampek sygnalizacyjnych.

ST-51 dostępny jest w wersjach przystosowanych do współpracy z termoparami i czujnikami oporowymi. Wersja dla termopary posiada kompensację zimnych końców.

zakres pomiarowy:
wyświetlacz:
dokładność:
rozdzielczość:
zasilanie:

pobór mocy:
temperatura pracy:
wymiary:
otwór do mocowania:
waga:
odległość między urządzeniami:

w zależności od czujnika
4 cyfry 13 mm
+/-0,3% +/-1 cyfra
0,1 %
220 V AC + 10% -15%
na życzenie 24 V DC
5÷40°C
48 x 96 x 87 mm
45 x 90 mm
400 g

15 mm
Instrukcja Obsługi