Regulator temperatury ST-33


  Regulator temperatury ST-33 jest regulatorem dwustanowym typu P. Umożliwia kontrolę i sterowanie temperatury jednego punktu.
Wyjście regulatora stanowi przekaźnik lub sygnał analogowy.Wszystkich regulacji dokonuje się przy pomocy potencjometrów precyzyjnych o 15-tu obrotach. Pokręcanie w lewo powoduje zmniejszenie, a w prawo zwiększenie danego parametru.
Zakresy pomiarowe poniżej 200°C posiadają rozdzielczość 0,1°C, a powyżej 200°C rozdzielczość 1°C. Regulator współpracuje z czujnikami zgodnymi z PN tj. Pt100, termopary J, K, S itp., sygnałami analogowymi 0-20 mA, 4-20 mA.
Wersja z wejściem termoparowym posiada kompensację zimnych końców termopary.

temperatura pracy:
zasilanie:

pobór mocy:
wymiary:
otwór do mocowania:
wyświetlacz:
wskazanie:

dokładność:
rozdzielczość:
histereza wyjścia Sn:

waga:
odległość między urządzeniami:

5÷40°C
220 V AC + 10% - 15%
na życzenie 24 V DC
4VA
48 x 96 x 87 mm
45 x 90 mm
3 lub 4 cyfry 13 mm
-99 do +999
-1999 do +1999
+/-0,3% +/-1 cyfra
0,1 %
+/-0,1°C do +/-3°C do 200°C
+/-1°C do +/-30°C powyżej 200°C
400 g

15 mm
Instrukcja Obsługi