Regulator temperatury ST-32  Regulator temperatury ST-32 jest regulatorem dwustanowym typu PD. Umożliwia kontrolę i sterowanie temperatury 1 punktu. Tor W jest przystosowany do regulacji temperatury i posiada charakterystykę PD o parametrach:
Xp = 0 - 10% strefa proporcjonalna
T = 1 - 100 sek

okres impulsowania

Wersja z wejściem termoparowym posiada kompensację zimnych końców termopary. Termometr sygnalizuje przerwę w obwodzie pomiarowym oraz przekroczenie zakresu pomiarowego poprzez wyświetlanie czterech znaków [----] na dole lub na górze wskaźnika. Programowaniu podlega poprawka temperatury (tzw. offset) oraz parametr FILTR, załączający lub wyłączający filtr cyfrowy toru pomiarowego.

temperatura pracy:
zasilanie:

pobór mocy:
wymiary:
otwór do mocowania:
wyświetlacz:
wskazanie:

dokładność:
rozdzielczość:
histereza wyjścia Sn:

waga:
odległość między urządzeniami:

5÷40°C
220 V AC + 10% - 15%
na życzenie 24 V DC
4VA
48 x 96 x 87 mm
45 x 90 mm
3 lub 4 cyfry 13 mm
-99 do +999
-1999 do +1999
+/-0,3% +/-1 cyfra
0,1 %
+/-0,1°C do +/-3°C do 200°C
+/-1°C do +/-30°C powyżej 200°C
400 g

15 mm
Instrukcja Obsługi