Regulator temperatury lub wilgotności ST-05 

 

 

 

Regulator temperatury ST-05 jest regulatorem dwustanowym typu P. Umożliwia kontrolę i sterowanie temperatury jednego punktu. Regulator jest wykonywany w typowych zakresach : 0 - 100°C, 0 - 400°C, 0 - 100%.
Wyjście regulatora stanowi przekaźnik.Regulacji nastawy dokonuje się przy pomocy precyzyjnego, liniowego potencjometru o kącie obrotu 340°. Wyposażony jest w odczyt mierzonej temperatury pracujący z dokładnością +/- 0,1°C dla regulatora do 100 °C i +/- 1°C w pozostałych zakresach.
Regulator współpracuje z czujnikami zgodnymi z PN tj. Pt100, termopary J, K. Wykonywany jest również jako regulator wilgotności współpracujący z czujnikiem RH-04 lub RH-05.
Wersja z wejściem termoparowym posiada kompensację zimnych końców termopary.

temperatura pracy:
zasilanie:

pobór mocy:
wymiary:
otwór do mocowania:
wyświetlacz:
wskazanie:
dokładność:
rozdzielczość:
histereza wyjścia:

waga:
odległość między urządzeniami:

5÷40°C
220 V AC + 10% - 15%
na życzenie 24 V AC
4 VA
96 x 96 x 87 mm
90 x 90 mm
3 cyfry 13 mm
-99 do +999
+/-0,3% +/-1 cyfra
0,1 %
+/-0,1°C do 100°C
+/-1°C powyżej 100°C
400 g

15 mm
Instrukcje Obsługi: