Regulator sygnałów analogowych ST-54A


  Model ST-54A jest dwustanowym regulatorem temperatury wyposażonym w niezależny, dowolnie programowalny tor alarmu. Posiada on dwa przekaźniki wyjściowe, pozwalający sterować ogrzewaniem obiektu oraz sygnałem alarmowym.

Programowaniu podlegają następujące parametry regulatora:

 • temperatura pracy (wartość zadana toru głównego)
 • poprawka temperatury (tzw. offset)
 • histereza regulacji
 • czas martwy wyjścia
 • alarm (wartość zadana toru dodatkowego)
 • histereza alarmu
 • typ alarmu
 • filtr cyfrowy toru pomiarowego

Tor alarmu może być wykorzystany jako pomocniczy tor regulacji. W tym celu możliwe jest zaprogramowanie go w następujących konfiguracjach:

 • sygnalizacja przekroczenia przez wielkość regulowaną określonej wartości
 • sygnalizacja obniżenia się wielkości regulowanej poniżej określonej wartości
 • sygnalizacja 'wyjścia' wielkości regulowanej poza określony zakres wokół wartości zadanej
 • sygnalizacja 'wejścia' wielkości regulowanej w określony zakres wokół wartości zadanej
 • sygnalizacja 'wyjścia' wielkości regulowanej poza zakres pracy regulatora
Programowanie regulatora jest proste i wykonywane za pomocą czterech przycisków. Wszystkie nastawy zachowywane są po zaniku napięcia zasilającego. Dodatkowo regulator zabezpieczony jest przed wprowadzeniem nastaw mogących spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Regulator sygnalizuje wyjście sygnału mierzonego poza zakres pracy oraz odłącza wtedy przekaźnik. Wyświetlacz składa się z czterech cyfr oraz z czterech lampek sygnalizacyjnych.
ST-54A wyposażony jest w liniowe wejście dla sygnału napięciowego lub prądowego. Użytkownik dowolnie programuje przebieg charakterystyki liniowej wejścia poprzez podanie jej kresów: dolnego i górnego. Dodatkowo można dowolnie skonfigurować pozycję kropki dziesiętnej. Dzięki temu, wskazania mogą odbywać się w dowolnych jednostkach fizycznych.

zakres pomiarowy:
wyświetlacz:
dokładność:
rozdzielczość:
zasilanie:

pobór mocy:
temperatura pracy(otoczenia):
wymiary:
otwór do mocowania:
waga:
odległość między urządzeniami:

w zależności od czujnika
4 cyfry 13 mm
+/-0,3% +/-1 cyfra
0,1 %
220 V AC + 10% -15%
na życzenie 24 V DC
5÷40°C
48 x 96 x 87 mm
45 x 90 mm
400 g

15 mm
Instrukcja Obsługi