Regulator sygnałów analogowych ST-54


  Model ST-54 jest dwustanowym regulatorem temperatury. Posiada przekaźnik wyjściowy pozwalający sterować ogrzewaniem obiektu.

Programowaniu podlegają następujące parametry regulatora:

  • temperatura pracy (wartość zadana)
  • poprawka temperatury (tzw. offset)
  • histereza regulacji
  • czas martwy wyjścia
  • kres dolny zakresu pracy
  • kres górny zakresu pracy
  • pozycja kropki dziesiętnej
  • filtr cyfrowy toru pomiarowego
Programowanie regulatora jest proste i wykonywane za pomocą czterech przycisków. Wszystkie nastawy zachowywane są po zaniku napięcia zasilającego. Dodatkowo regulator zabezpieczony jest przed wprowadzeniem nastaw mogących spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Regulator sygnalizuje wyjście sygnału mierzonego poza zakres pracy oraz odłącza wtedy przekaźniki. Wyświetlacz składa się z czterech cyfr oraz z czterech lampek sygnalizacyjnych.
ST-54 wyposażony jest w liniowe wejście dla sygnału napięciowego lub prądowego. Użytkownik dowolnie programuje przebieg charakterystyki liniowej wejścia poprzez podanie jej kresów: dolnego i górnego. Dodatkowo można dowolnie skonfigurować pozycję kropki dziesiętnej. Dzięki temu, wskazania mogą odbywać się w dowolnych jednostkach fizycznych.

zakres wejściowy:
zakres wyświetlany:
wyświetlacz:
dokładność:
rozdzielczość:
zasilanie:

pobór mocy:
temperatura pracy(otoczenia):
wymiary:
otwór do mocowania:
waga:
odległość między urządzeniami:


w zależności od sygnału
dowolny podzakres zakresu (-999÷9999)
4 cyfry 13 mm
+/-0,3% +/-1 cyfra
0,1 %
220 V AC + 10% -15%
na życzenie 24 V DC
5÷40°C
48 x 96 x 87 mm
45 x 90 mm
400 g

15 mm

Instrukcja Obsługi