Mikroprocesorowy sterownik przebiegów czasowych SC-51

 

  Model SC-51 jest programowanym sterownikiem przebiegów czasowych. Służy on do cyklicznego włączania i wyłączania urządzeń zgodnie z zaprogramowanym cyklem. Możliwe jest zaprogramowanie 20 różnych przebiegów czasowych. Każdy z przebiegów opisywany jest przez następujące parametry:
- N: numer przebiegu
- T1: czas włączenia wyjścia nr 1
- T2: czas wyłączenia wyjścia nr 1
- T3: czas trwania fali impulsów (T1/T2) na wyjściu nr 1
- T4: czas trwania przerwy pomiędzy falami T3
Zaprogramowanie czasu T4 równego zero powoduje zakończenie pracy po upływie czasu T3 czyli po jednej fali impulsów T1/T2. Po zakończeniu trwania przebiegu włączane jest wyjście nr 2 (koniec). Sterownik zabezpieczony jest przed zanikami napięcia w sieci zasilającej. Programowanie sterownika jest proste i wykonywane za pomocą czterech przycisków. Wszystkie nastawy zachowywane są po zaniku napięcia zasilającego. Dodatkowo sterownik zabezpieczony jest przed wprowadzeniem nastaw mogących spowodować jego nieprawidłowe działanie. Dostępna jest wersja sterownika, w której wszelkie zmiany nastaw zabezpieczone są zmiennym kodem. Wyjścia sterownika stanowią przekaźniki lub tranzystory w układzie OC.

Dodatkowe wyposażenie różnych wersji sterownika:
- wyposażenie w programowalny zegar, pozwalający określać czas włączenia lub wyłączenia sterownika.

zakres wyświetlany:
wyświetlacz:
dokładność:
rozdzielczość:
zasilanie:
pobór mocy:
temperatura pracy:
wymiary:
otwór do mocowania:
waga:
odległość między urządzeniami:

dowolny podzakres zakresu (-999÷9999)
4 cyfry 13 mm
+/-0,3% +/-1 cyfra
0,1 %
220 V AC + 10% -15% na życzenie 24 V DC
5÷40°C
48 x 96 x 87 mm
45 x 90 mm
400 g

15 mm
Instrukcja Obsługi