Mikroprocesorowy regulator pid ST-55  Model ST-55 jest uniwersalnym regulatorem typu PID. Programowaniu podlegają następujące parametry:
  • wartość zadana (np. temperatura)
  • poprawka wartości zadanej (tzw. offset)
  • zakres proporcjonalności
  • stała czasowa całkowania
  • stała czasowa różniczkowania
  • okres impulsowania wyjścia (dla wersji z wyjściem dwustanowym)
  • filtr cyfrowy toru pomiarowego

 Programowanie regulatora jest proste i wykonywane za pomocą czterech przycisków. Wszystkie nastawy zachowywane są po zaniku napięcia zasilającego. Dodatkowo regulator zabezpieczony jest przed wprowadzeniem nastaw mogących spowodować jego nieprawidłowe działanie.
Regulator sygnalizuje przerwę oraz zwarcie w obwodzie wejściowym oraz odłącza wtedy przekaźniki. Wyświetlacz składa się z czterech cyfr oraz z czterech lampek sygnalizacyjnych.
ST-55 dostępny jest w wersjach przystosowanych do współpracy z termoparami i czujnikami oporowymi. Wersja dla termopary posiada kompensację zimnych końców.
Wyjście regulatora może być dwustanowe (przekaźnik lub tranzystor w układzie OC) lub ciągłe z izolacją galwaniczną (pętla prądowa 4÷20mA, 0÷5V, 0÷10V)


zakres wejściowy:
zakres wyświetlany:
wyświetlacz:
dokładność:
rozdzielczość:
zasilanie:

pobór mocy:
wymiary:
temperatura pracy(otoczenia):
otwór do mocowania:
waga:
odległość między urządzeniami:

w zależności od sygnału
dowolny podzakres zakresu (-999÷9999)
4 cyfry 13 mm
+/-0,3% +/-1 cyfra
0,1 %
220 V AC + 10% -15%
na życzenie 24 V DC
5÷40°C
48 x 96 x 87 mm
45 x 90 mm
400 g

15 mm
Instrukcja Obsługi